REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.butyity.pl

I. Definicje

Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Firma Handlowa "MB" Bogdan Opis Jakuszowice 44 28-500 Kazimierza Wielka e-mail: biuro@butyity.pl, Tel. 508 046 735;

Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez firmę: Firma Handlowa "MB" Bogdan Opis, Jakuszowice 44 28-500 Kazimierza Wielka; NIP: 6620054950, REGON: 290423201 działający pod adresem www.butyity.pl; 

Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a FH "MB" Bogdan Opis, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron). 

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość świadczone są następujące usługi:

 • nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie sklepu,
 • umożliwianie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,
 • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, siedem dni w tygodniu, z tym, że zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następujących po nich dniach roboczych. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 8.00 - 18.00.

Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu. Administratorem danych jest Firma Handlowa "MB" Bogdan Opis.

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi znajdują się na stronie Polityka prywatności.

III. Sprzedaż

Sklep Internetowy www.butyity.pl prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie.

Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 • poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,
 • telefonicznie - poprzez kontakt z Działem Obsługi

Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep, na zasadach opisanych poniżej. 

Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. 

Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Zamawianie produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:

 • wybranie produktów,
 • złożenie zamówienia,
 • potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
 • płatność

Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Po złożeniu Zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać:

 • przelewem bankowym na rachunek Sklepu: mBank 48 1140 2004 0000 3902 3990 7897 (tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia),
 • gotówką przy odbiorze towaru (dalej "za pobraniem"),
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego paynow - bezpieczeństwo płatności gwarantowane jest przez mBank
 • za pomocą kart płatniczych. - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. (Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)

Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności "za pobraniem" należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

Sklep Internetowy www.butyity.pl może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 5 dni kalendarzowych będą anulowane.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

Towary są dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwa jest dostawa poza granice Polski, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu, kosztów i czasu jej realizacji.

Czas realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych

 • od dnia złożenia zamówienia z płatnością "za pobraniem"
 • od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.

chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta:

 • przesyłką kurierską,
 • do wskazanego przez Klienta paczkomatu InPost,
 • do wskazanego przez klienta punktu odbioru w usługach Poczty Polskiej,
 • do wybranego kiosku RUCHu za pośrednictwem usługi Paczka w RUCHu.

Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

Sklep Internetowy www.butyity.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku sprzedaży jednego towaru.
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
 • w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 • zawarcia umowy - w przypadku pozostałych umów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Dział Obsługi o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Sklepu Internetowego.

Klient może skorzystać z przygotowanego FORMULARZA ZWROTU

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep Internetowy www.butyity.pl zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty poinformowania o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Sklep może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Zwroty towaru należy kierować na adres: Firma Handlowa "MB" Bogdan Opis, Jakuszowice 44, 28-500 Kazimierza Wielka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Rękojmia i gwarancja 

Sklep Internetowy www.butyity.pl jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

Sklep Internetowy www.butyity.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 

Jakuszowice, dnia 31 stycznia 2018 r.